HỘI ĐỒNG KHẢO THÍ GIÁO DỤC CAMBRIDGE

Hội đồng khảo thí Cambridge (Cambridge Assessment) được thành lập từ năm 1858, trực thuộc Đại học Cambridge. Nằm trong Hội đồng khảo thí Cambridge chính là Hội đồng khảo thí giáo dục Cambridge (Cambridge Assessment International Education). Tổ chức này xây dựng và cấp bản quyền Chương trình phổ thông quốc tế Cambridge trên toàn cầu.

Chương trình Cambridge dành cho học sinh từ 5 - 19 tuổi, có sứ mệnh trang bị toàn diện về kiến thức, kĩ năng cho học sinh sẵn sàng bước vào cuộc sống, phát triển tinh thần tìm tòi, sáng tạo và niềm đam mê học tập ở các em

Đến nay, đã có hơn 10.000 trường học tại 160 quốc gia trên thế giới áp dụng chương trình quốc tế Cambridge.

Một thành viên khác trong Hội đồng khảo thí Cambridge được nhiều người Việt Nam biết đến chính là Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge (Cambridge Assessment English).

Đây là tổ chức cung cấp nhiều loại văn bằng chứng chỉ hàng đầu thế giới dành cho các học viên và giáo viên tiếng Anh. Tổ chức này cấp các chứng chỉ tiếng Anh từ A1 đến C2 và được công nhận toàn cầu.

Chương trình Cambridge không chỉ là học tiếng Anh

Chương trình Cambridge bao gồm bộ sách giáo khoa đầy đủ bằng tiếng Anh. Chương trình cung cấp các môn học toàn diện bằng tiếng Anh cho học sinh từ 5 - 19 tuổi tại các nước phát triển.

Tại HWS, ở cấp Tiểu học - Cambridge Primary, 3 môn học phổ biến nhất đang được triển khai là: Toán, Khoa học, Tiếng Anh.

Ở cấp Trung học cơ sở - Cambridge Lower Secondary, 4 môn học phổ biến gồm Toán, Tiếng Anh, Khoa học, ICT (một môn tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông).

Ở cấp Trung học phổ thông - IGCSE, các môn phổ biến gồm Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất/ thứ hai, Kinh doanh học, Doanh nghiệp, Quan điểm toàn cầu. Sau khi hoàn thành IGSE, học sinh sẽ tiếp tục theo học chứng chỉ A Level.

Bằng cấp do Cambridge cấp được công nhận toàn cầu.

Hotline: (024) 32052265