QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Chúng tôi hoan nghênh học sinh đăng ký vào Trường trong suốt năm học, và các gia đình cũng có thể đăng ký và tham quan Trường học cũng như làm bài kiểm tra đầu vào bất cứ lúc nào từ 8:00AM đến 5:00PM, các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, bằng cách đặt lịch hẹn với Đội ngũ Tuyển sinh của chúng tôi.

Để đăng ký, Quý vị cần điền đầy đủ và ký tên vào Mẫu đơn Đăng kí của chúng tôi: (mẫu)

1. Mục tiêu

Đánh giá mức độ phù hợp của học sinh để tham gia học tập tại Hanoi Westminster School

2. Nội dung đánh giá

- Năng lực ngôn ngữ, các kỹ năng mềm thông quá phỏng vấn trực tiếp.

- Kiến thức các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

3. Hình thức kiểm tra:

- Lớp 1: Phỏng vấn

- Lớp 2-5: Bài kiểm tra viết & Phỏng vấn.

Phụ huynh hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nộp hồ sơ nhập học theo hướng dẫn của Văn phòng Trường

Hotline: (024) 32052265