TẦM NHÌN

Chúng tôi mong muốn học sinh Hanoi Westminster School (HWS) sẽ trở thành những công dân toàn cầu tự hào về bản sắc, tôn trọng sự khác biệt, và là những người có năng lực thay đổi thế giới vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo đuổi tầm nhìn này, HWS sẽ nỗ lực trở thành một cộng đồng giáo dục không ngừng đổi mới hướng tới sự phát triển hài hòa giữa con người - tự nhiên - công nghệ, giữa truyền thống - hiện đại - hội nhập quốc tế.

Trong kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025, HWS đặt ra mục tiêu cung cấp chất lượng dạy- học xuất sắc với chương trình giáo dục kết hợp tinh hoa của giáo dục Anh Quốc và Việt Nam cùng các phương pháp tiếp cận phản ánh được tinh thần giáo dục khai phóng trong môi trường học tập phát huy tính sáng tạo và không biên giới.

SỨ MỆNH

“CREATING INNOVATORS” – KIẾN TẠO NHỮNG NHÀ ĐỔI MỚI

Sứ mệnh của HWS là kiến tạo hệ sinh thái giáo dục khai phóng giúp trẻ phát triển tiềm năng và động lực học nội tại, phát triển các kỹ năng cảm xúc và xã hội lành mạnh, tự do tư tưởng và được trang bị các năng lực cần thiết để trở thành những người thay đổi thế giới vì một tương lai tốt đẹp hơn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Yêu thương

Ảnh hưởng từ tư tưởng giáo dục của nhà triết học người Đức Hannah Arendt, Hanoi Westminster School lấy tình yêu thương làm trái tim của giáo dục: tình yêu đối với thế giới và tình yêu đối với trẻ em. Với tình yêu thương, giáo dục chuẩn bị hành trang cho trẻ bước vào thế giới rộng lớn một cách an toàn và hạnh phúc; đồng thời trao cho trẻ quyền năng tái tạo thế giới theo khát vọng của mỗi cá nhân trên cơ sở trân trọng nền tảng mà những thế hệ trước đã tạo dựng. Không có gì quan trọng hơn là việc dạy cho trẻ em biết yêu thương Thế giới, trong đó có những người xung quanh.

Trách nhiệm

Tinh thần trách nhiệm và hành động liêm chính trên cơ sở tôn trọng, công bằng và bác ái là giá trị cốt lõi trong văn hóa cộng đồng HWS. Mỗi thành viên của HWS (HWStars) cần tự chủ và chịu trách nhiệm về suy nghĩ, hành động của mình trong học tập, cuộc sống hàng ngày hay trên mạng internet. HWStars rèn luyện tính độc lập và kiên trì để đạt được mục tiêu đề ra, kiên cường vượt qua thử thách, và dũng cảm đối mặt với thất bại. Tinh thần cống hiến vì cộng đồng, hành xử có trách nhiệm với các giá trị văn hóa và với môi trường được nuôi dưỡng và tôn vinh trong mọi hoạt động của HWS. Thông qua việc tìm hiểu và nghiên cứu các giải pháp cho những vấn đề trên thế giới, HWStars nhận thức rõ nét về trách nhiệm của mình với tư cách là công dân toàn cầu.

Sáng tạo

Kỳ vọng, chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt được coi là giá trị cốt lõi của HWS. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên một môi trường khuyến khích sự khám phá và phát triển tiềm năng, mở rộng tri thức, và đặc biệt là thúc đẩy tính sáng tạo, sự tự tin của cả học sinh và giáo viên. Điều này cũng giúp tăng cường kết nối giữa mọi người trên tinh thần hiểu biết, tương trợ lẫn nhau và tạo nên một môi trường an toàn, đa dạng và bền vững.

Hotline: (024) 32052265