Học bổng

Bậc học Điều kiện hưởng ưu đãi Giá trị học bổng/ Ưu đãi
Lớp 1 Đạt kết quả tốt khi tham gia dự tuyển 15% Học phí suốt cấp học
Đạt kết quả xuất săc khi tham gia dự tuyển 50%
Lớp 2-5 Đạt kết quả sau:
* Hoàn thành xuất sắc năm học 2019-2020
* Kết quả xuất sắc trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
* Đạt từ 70% trở lên bài khảo sát năng lực tiếng Anh của Trường HWS
15%
Đạt kết quả sau:
* Hoàn thành xuất sắc năm học 2019-2020
* Kết quả xuất sắc trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
* Đạt từ 90% trở lên bài khảo sát năng lực tiếng Anh của Trường HWS
50%
Đạt kết quả sau:
* Hoàn thành xuất sắc năm học 2020-2021
* Đạt từ 90% trở lên bài khảo sát năng lực tiếng Anh của Trường HWS
* Đạt giải nhất/nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi/năng khiếu của thành phố/quốc gia/quốc tế.
100%
Đặc biệt: Gói Happy Team dành cho PHHS đăng ký nhóm từ 4 học sinh trở lên: Tặng 23% học phí tới hết cấp học
Hotline: (024) 32052265