CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ

Năng lực cảm xúc- xã hội là một bộ phận không thể tách rời của Khung năng lực và kết quả đầu ra của người học để chuẩn bị cho việc sống và làm việc ở thế kỉ XXI. Chương trình Giáo dục năng lực cảm xúc- xã hội có vai trò trọng yếu trong sứ mệnh của nhà trường, nhằm mục đích giúp học sinh xây dựng nhận thức bản thân, nhận thức xã hội, năng lực làm chủ bản thân, làm chủ các mối quan hệ và ra quyết định có trách nhiệm. Giáo dục năng lực cảm xúc – xã hội được gắn kết chặt chẽ vào các hoạt động giảng dạy cũng như ngoại khoá thông qua sự truyền thụ trực tiếp hoặc những “khoảnh khắc giáo dục”. Nhà trường xây dựng một chương trình nghệ thuật ứng dụng để trẻ làm quen với nhiều hình thức thể hiện và kiểm soát cảm xúc.

CÁC MÔN HỌC
1. Mỹ thuật thể nghiệm/ Experimental art
2. Chuyển động sáng tạo/ Creative movement
3. Kịch rối/ Puppet theater
4. Kịch rối bóng/ Shadow puppet theater
5. Kịch bóng/ Shadow theater
6. Kịch ứng tác/ Improvisation theatre - Short form
7. Kịch ứng tác/ Improvisation theatre - Long form
8. Viết sáng tạo/ Creative writing (poetry)


Chương trình Viết sáng tạo được tối đa hoạt động ngoài trời cho Học sinh.


Mỹ thuật thể nghiệm ngoài trời.


Một giờ học Chuyển động sáng tạo cùng thầy Tân.

Hotline: (024) 32052265