ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Với quan điểm: trái tim của giáo dục là tình yêu thương, giáo viên HWS trước hết là những nhà giáo yêu nghề và yêu trẻ, khát khao được truyền nhiệt huyết và nâng bước các em trong quá trình khám phá, phát triển bản thân để trở thành những người kiến tạo tương lai.

Đội ngũ HWS gồm những thầy cô có nền tảng kiến thức vững chắc, tiên phong trong đổi cách tiếp cận giáo dục, và thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng bởi các chuyên gia đầu ngành cũng như đội ngũ cố vấn học thuật của nhà trường.

Mặc dù đều là những giáo viên có kinh nghiệm và nòng cốt trước đây, năm đầu tiên gia nhập vào cộng đồng HWS, giáo viên sẽ được phân công giảm tiết dạy để có nhiều thời gian nghiên cứu và tham gia các hoạt động phát triển năng lực để đáp ứng với yêu cầu và sứ mệnh của nhà trường.

Quan trọng hơn cả, mỗi giáo viên HWS được khuyến khích trở thành người học tập suốt đời, không ngừng tìm tòi, khám phá với tư duy sáng tạo vượt khỏi những khuôn mẫu, thói quen lỗi thời để tạo nên một môi trường giáo dục khai phóng cho thế hệ trẻ.

Hotline: (024) 32052265